Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van neogeografiekaarten

De 'neogeografiekaarten' op het Internet zijn vaak niet ontworpen door cartografen, waardoor ze nooit geëvalueerd werden door de eigenlijke eindgebruikers. Daardoor kan de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van dit kaartmateriaal in vraag gesteld worden. Het doel van het project is een gedetailleerd onderzoek uit te voeren bij de eindgebruikers naar de bruikbaarheid van deze producten. Online vragenlijsten, eye-trackingonderzoek en thinking aloud zijn enkele voorbeelden van experimenten die zullen gebruikt worden. Gebaseerd op de resultaten van deze experimenten zullen richtlijnen en verbeterde producten voorgesteld worden.OnderzoeksgroepenMedewerkers