Vastleggen van archeologische sites en vondsten in Honduras

In het kader van het PARAC-project, dat de redenen onderzoekt voor het einde van de Mayabeschaving, werd de vakgroep Geografie uitgenodigd om deel te nemen aan een veldcampagne in Honduras. Hierbij werden nauwkeurige en realistische 3D-modellen van de omgeving van de archeologische sites Rio Amarillo en Piedras Negras gerealiseerd. Dit was mogelijk door een combinatie van topografische metingen uitgevoerd met totaalstation en GNSS en luchtbeelden genomen m.b.v. een UAV. Daarnaast werd de UAV ook ingezet voor het opnemen van NGB-luchtbeelden die de reflectie van het studiegebied in het nabije infrarode deel van het spectrum weergeeft. Deze beelden maken het mogelijk om ‘crop marks’ of archeologische sporen in de ondergrond te detecteren. Ten slotte werd nauw samengewerkt met experten in stenen voorwerpen om 3D modellen te creëren van de meest interessante of speciale voorwerpen van vorige opgravingen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Lehman College, CUNY (Cameron McNeil)

  • Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)