Geïntegreerde Geomatica stage in Bois-du-Luc

Sinds 2013 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Geografie en de Waalse regering om de mijnsite van Bois-du-Luc (nabij La Louvière) op te meten en te documenteren. Elk jaar wordt een uitgebreid meetkamp georganiseerd, waarbij de studenten landmeetkunde de reeds opgedane kennis en vaardigheden verder kunnen uitdiepen. Voor de studenten is het zeer interessant dat hun praktische oefeningen niet beperkt zijn tot de omgeving van de campus aan de universiteit, maar dat ze ook kunnen meewerken aan een echte meetcampagne. De meetstage resulteert in zeer gedetailleerde en nauwkeurige kaarten van de site. Naast de klassieke landmeetkundige metingen worden reeds beschikbare luchtfoto's verwerkt tot een 3D-model van de site en de omgeving.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Service Public de Wallonie, Département du Patrimoine