3D Archeologie in de Altai regio, Siberië (Rusland)

Sinds 2005 ondersteunt de 3D Data onderzoeksgroep het veldonderzoek, van de afdeling Archeologie, in de Altaj regio in Siberië (Rusland). Deze regio is een zeer belangrijk archeologische gebied in de wereld. In de regio zijn honderden grafheuvels, rituele sites en rotstekeningen verspreid uit de Neolithische periode tot de Middeleeuwen. Vanwege de klimaatverandering is de documentatie van de bevroren graven noodzakelijk. Het uiteindelijke doel van het project is om door middel van de precieze lokalisatie van het archeologisch patrimonium, inzicht te krijgen in de mentale structuren die de mens, over de eeuwen heen, in dit landschap heeft geplaatst (plaatsen waar men niet gaat begraven, plaatsen waar het wel gebeurt, organisatie van het landschap...). Dit kan alleen wordenOnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Vakgroep Archeologie, UGent (Prof. dr. Jean Bourgeois, Prof. dr. Wouter Gheyle)Websites