Geïntegreerde data-acquisitie voor hydrografische toepassingen

In dit project wordt onderzocht hoe de integratie van allerhande sensoren (zoals laserscanners, camera’s, Globale Navigatie Satelliet Systemen (GNSS) en inertiële navigatie systemen (INS)) geoptimaliseerd kan worden. Er wordt ook gestreefd om een low cost systeem te ontwikkelen voor het mobiel karteren van hydrografische toepassingen. Dergelijke mobiele systemen kunnen veelzijdig worden ingezet, zowel op rijdende als varende platformen, om meetcampagnes uit te voeren op allerlei sites (archeologische sites, strandmetingen,...). Eveneens worden tijdens dit project methodes ontwikkeld voor het systematisch verwerken van de meetgegevens. Naast de statistische analyse van de nauwkeurigheden wordt er ook onderzocht of de sterk opkomende techniek van fotomodellering kan worden aangewend voor soortgelijke toepassingen.OnderzoeksgroepenMedewerkers