De school als hotspot voor veilig water en verbeterde sanitatie (Dogu’a Tembien, Noord-Ethiopië)

Noord-Ethiopië staat gekend als een van de meest achtergestelde gebieden wereldwijd inzake water en sanitatie. Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook toegang en hygiënisch gebruik te versterken, heeft het SCHOOL-WATSANI project als doel om veilig water en verbeterde sanitaire voorzieningen in 10 scholen (lager en middelbaar onderwijs) toegankelijk te maken. Door het actief inschakelen van leerkrachten en scholieren in alle deelaspecten van het project, beoogt dit project dan ook om de school als kennispool rond water en sanitatie te laten uitgroeien en een positief effect te hebben om de maatschappij in haar geheel. Aangezien deze maatschappij voornamelijk bestaat uit kleinschalige landbouwfamilies, wordt er ook een koppeling gemaakt naar de versterking van kleinschalige landbouw, en wordt voorbeeldig waterbeheer versterkt rond de scholen. Het project werd geïnitieerd in 2018 voor een duur van 3 jaar. Een project met steun van de Vlaamse Overheid.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners