UGESCO - Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of Scientific Collections

Vele digitale collecties hebben problemen met (meta)data wat exploratie en interpretatie van deze collecties bemoeilijkt. De (meta)data van fotoarchieven bijvoorbeeld zijn vaak te beperkt of te high-level voor adequaat onderzoek in de archieven.

Het doel van het UGESCO-project is het extraheren van tijdruimtelijke (meta)data om de bestaande collecties te verrijken en het tijdruimtelijk doorzoeken van deze collecties. Om de kwaliteit van de geÎxtraheerde data door automatische processen na te gaan, wordt er binnen het UGESCO-project gekeken naar crowdsourced oplossingen om te valideren en het verbeteren van de (meta)data. Tot slot wordt er binnen het UGESCO-project gekeken naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de verrijkte (meta)data en het aanbieden van tools om de (meta)data tijdruimtelijk te bevragen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartnersWebsites