IALE 2017 European Congress

Van 12 tot 15 september 2017 werd het IALE 2017 European congress 'From pattern and process to people and action' georganiseerd in Gent door de Onderzoeksgroep Landschapskunde van de Vakgroep Geografie (UGent) in samenwerking met IALE-Europe. Landschapsecologie als een ontmoetingsplaats waar patroon en proces met mensen en actie samenkomen was het centrale thema van het congres. Het wordt gezien als een manier van denken binnen Europees landschapsonderzoek. Daarom werd de rol van de landschapsecologie in de integratie van patroon en proces als een biofysische component van landschappen met mensen en actie, planning, met sociale en culturele benaderingen van landschappen, benadrukt op het congres. Dit vergt een sterke interactie tussen natuurlijke en sociale wetenschappen en tussen onderzoek, beleid en praktijk. Daarom was het congres een goede kans om samen met de 300 deelnemers in de 27 symposia na de denken over de nieuwe ontwikkelingen binnen landschapsecologie vandaag en de mogelijkheden naar de toekomst toe als een sociaal relevante benadering binnen onderzoek, beleid en praktijk.OnderzoeksgroepenMedewerkersWebsites