Perceptie en preferentie van ontworpen landschappen gebruik makend van eye-tracking

Dit doctoraat onderzoekt de perceptie en preferentie van ontworpen landschappen door middel van eye-tracking. Op basis van principes uit de landschapsarchitectuur en methodes uit de omgevingspsychologie wordt getracht inzicht te krijgen in het kijkpatroon en het gedrag van mensen in functie van het landschap. Diverse methoden waaronder eye-tracking, enquÍtes en interviews worden gebruikt om te onderzoeken naar waar en hoe mensen naar landschappen kijken. Gebruikte stimuli zijn kleurenfoto's van verschillende soorten landschappen. Deelnemers aan de uitgevoerde experimenten worden gevraagd deze foto's te bekijken terwijl hun oogbewegingen geregistreerd worden door een eye-tracker. De statistisch geanalyseerde data tonen aan dat het digitale formaat van de landschapsfoto's, de efemere eigenschappen van de landschappen en de socio-culturele achtergrond van de waarnemers een significante invloed hebben op het kijkpatroon. Deze kennis kan relevant zijn voor het optimaal ontwerpen van landschappen en het beheer van publieke ruimtes.OnderzoeksgroepenMedewerkers