Evaluatie van ecosysteemdiensten en optimalisatie van groene infrastructuur in de urbane-rurale gradiënt in China en België

Groene infrastructuur (GI) biedt een range aan ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, runoff regulatie, overstromingsreductie, luchtzuivering, afkoeling, bevochtiging, geluidstempering en culturele diensten die zowel een substantiële bijdrage leveren aan het ecosysteem als aan het menselijk welzijn. Zulke natuurlijke processen worden meer en meer erkend als een gewenste win-win benadering om om te gaan met ecosysteemdiensten omdat ze ook positieve sociale, economische en milieu-effecten met zich meebrengen. Urbanisatie is niet langer een typisch voorbeeld van de urbane ontwikkeling, maar heeft ook effecten op de processen die plaatsvinden in rurale gebieden. De urbane-rurale gradiënt kan een goede voorstelling zijn van het ruimtelijke en temporele proces van urbanisatie. Het identificeren van de waardeveranderingen van ecosysteemdiensten, die door GI verschaft worden langs de urbane-rurale gradiënt, is belangrijk zodat een manier kan gevonden worden om de relatie tussen urbane ontwikkeling en de ontwikkeling van ecosystemen te coördineren. Op deze manier moeten niet alleen de ecosysteemdiensten verschaft door GI maar ook de distributie en structurele rol van GI het onderwerp worden van toekomstige GI planning. Het hier omschreven project handelt over groene infrastructuur en zal de synergieën en trade-offs tussen verschillende ecosysteemdiensten onderzoeken alsook een systematisch onderzoek en planning uitvoeren waarbij ruimtelijke patronen en de mogelijkheden van ecosysteemdiensten in beschouwing zullen worden genomen. De voorgestelde methode behelst het groene infrastructuur netwerk gebaseerd op de synergieÎn en trade-offs tussen verschillende ecosysteemdiensten en de hiërarchische planningsbenadering. Het onderzoeksproject focust voornamelijk op het groene infrastructuur netwerk als een middel om ecosysteemdiensten te beantwoorden.OnderzoeksgroepenMedewerkers