Little Flanders Beyond Wales

Kort na de Normandische verovering van Engeland vestigden Vlamingen zich op de Britse Eilanden. De enige relatief goed gedocumenteerde gemeenschap bevond zich in Pembrokeshire (Zuid-Wales). Tussen 1107 en 1111 zouden alle Vlamingen uit Engeland daar naartoe gestuurd zijn door koning Henry I. Vlaamse edellieden immigreerden rechtstreeks vanuit Vlaanderen naar deze kolonie om er nieuwe nedezettingen te stichten, die opvallende gelijkenissen vertonen met deze in hun thuisland. Hoewel de Vlaamse aanwezigheid in Pembrokeshire sterk geworteld zit in de lokale folklore en geschiedschrijving, werd de Vlaamse impact op het nederzettingslandschap op de Britse eilanden nauwelijks landschapsarcheologisch onderzocht.

Dit onderzoek heeft als doel de hypothese te testen dat er, volgend op een directe immigratie vanuit Vlaanderen, een overdracht heeft plaatsgevonden van het Vlaamse rurale nederzettingsmodel naar de Britse eilanden. Socioenocmisch opportunisme, ecologische stressfactoren en demografische druk door falende ontginningen van marginale gronden in Vlaanderen veroorzaakten deze kennisoverdracht naar gebieden die even onherbergzaam waren op zowel geografisch als politiek vlak. Het gecombineerd gebruik van historische, archeologische en geografische data met innovatieve landschapsarcheologische, remote-sensing en geophysische methodes zal toelaten om een referentie model voor Vlaamse gestichte rurale nederzettingenen (10e-12e eeuw) op te stellen. Dit zal zorgen voor een beter begrip van de overeenkomsten en verschillen tussen Vlaamse nederzettingen in het voormalige Graafschap Vlaanderen en op de Britse eilanden. Bovendien zullen hierbij nieuwe inzichten verkregen worden over hoe cultureel kenmerkende tradities in landgebruik en ruimtelijke planning aangepast werden aan politieke situaties, lokale tradities en fysische omstandigheden.

Meer informatie: https://www.ugent.be/lw/archeologie/en/research/research-projects/histarch-flanderswales.htmOnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Prof. Dr. Wim De Clercq

  • Prof. Dr. Steven Vanderputten

  • Prof. Dr. Stephen Rippon