Restoratie en valorisatie van de ecosysteemdiensten van beschermde bossen in de Tembien Hooglanden (Noord-Ethiopië)

Herbebossing is vitaal om landdegradatie gelinkt aan klimaatsveranderingen tegen te gaan. Beschermde bossen in Noord-Ethiopië bieden ecosysteemdiensten, zoals toegenomen grondwater en koolstofopslag en verstrekken bosbijproducten (honing, wierook) voor de lokale bevolking. Desondanks, het grote potentieel aan koolstofsequestraie en bosbijproducten worden deze ecosysteemdiensten tot op heden onvoldoende gevaloriseerd. Na de succesvolle start van het pilootproject (EthioTrees), is het doel van dit project om het valorisatiepotentieel van de ecosysteemdiensten in te schatten voor beschermde bossen in de Tembien Hooglanden. Binnen het project zal een analyse gemaakt worden van de verschillende ecosysteemdiensten (bodemkoolstof, bovengrondse biomassa en groenwater) en zal het potentieel binnen de vrijwillige koolstofmarkt bestudeerd worden. Het project bestudeerd tegelijkertijd of de lokale productie van duurzame essentiële olie een economische meerwaarde kan bieden voor landloze boeren. Meer info hier: https://www.researchgate.net/project/Valorisation-of-ecosystem-services-from-exclosures-in-the-Tembien-Highlands-EthiopiaOnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Dr. Dereje Teklemariam (Mekelle University, Ethiopia)

  • Dr. Abraha Gebrekidan (Mekelle University, Ethiopia)

  • Dr. Etefa Guyassa(Mekelle University, Ethiopia)