DYNAcity: De slimste stad voor mobiliteit

Binnen het project DYNAcity onderzoekt het VIM, vanuit het standpunt van de eindgebruiker, wat het informatie- en mobiliteitsaanbod binnen een stad moet omvatten om een stedelijk dynamisch mobiliteitsmanagement als nuttig en wenselijk te kunnen ervaren. De Stad Gent fungeert hierbij als testzone. De vakgroep Geografie en vakgroep Telin vna UGent staan in voor het opzetten van een testpanel. Het mobiliteitsgedrag van de proefpersonen wordt verzameld aan de hand van een smartphone-app. Deze data worden getoetst aan verscheidene mobiliteitsdatabronnen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Department of Telecommunications and Information Processing, UGent(Dominique Gillis, Prof. dr. ir. Sidharta Gautama)

  • VIM

  • Agiv, Be-Mobile, Blue Mobility, Cambio, De Lijn, Eandis, FLIR, Imtech Telecom, Ixor, Kapsch CarrierCom, KULeuven, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent & cel e-strategie & datatank, MOW, Proximus, SAS, Siemens, UGent, Voetgangersbeweging, WaylayWebsites