CHeriScape

CHeriScape is een internationaal netwerk dat focust op de sterke relatie tussen erfgoed en landschap. Dit projectis ontstaan als deel van de internationale pilot call van het European Joint Programming Initiative rond cultureel erfgoed. Landschap en cultureel erfgoed zijn sterk verweven concepten. Ze ondersteunen elkaar en daarenboven maakt het integreren van deze concepten het mogelijk om de sociale en economische voordelen van beiden te benutten. Erfgoed, in verschillende vormen verrijkt dagelijks ons landschap. Tegelijkertijd biedt het landschappelijk denken een algemeen kader waarbinnen erfgoed op verschillende manieren kan benaderd en gewaardeerd en beschermd worden. Het is een manier van kijken en denken die kan helpen om een plaats te begrijpen. Het is een perspectief dat over grenzen van verschillende disciplines heen gaat, en dus zo een breder publiek, een breder platform voor participatie en nieuwe inzichten en context biedt. Tijdens het drie-jaar durende project (2014-2016) hebben we vijf internationale en interdisciplinaire congressen georganiseerd in elk van de deelnemende landen rond het thema 'Landschap als erfgoed'. Discussies tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere stakeholders waren de focus van de congressen. Deze discussies en gedeelde ervaringen en kennis hebben we gebruikt om een nieuwe kijk en nieuwe doelen binnen onderzoek en beleidsdomeinen te creƫren. Deze worden samengevat in de vorm van 'Key messages' om mee te nemen voor toekomstig onderzoek en beleid gerelateerd aan landschap en erfgoed. Dit project werd gefinancierd door het Europese Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (2014 - 2016).OnderzoeksgroepenMedewerkersWebsites