Graben: Geïntegreerd geografisch onderzoek voor duurzaam landgebruik in de gesloten bekkens langs de Rift Vallei, Noord Ethiopië

Dit project heeft betrekking op een belangrijk ontwikkelingsgebied in Ethiopië, de gesloten bekkens gelegen tussen de hooglanden en de Rift Vallei. Deze bekkens zijn gevoelige voor klimaatsvariabiliteit en milieuveranderingen ter hoogte van de omliggende kliffen. Snelle landschappelijke veranderingen vinden hier plaats, van veeteelt naar graanteelt tot semi-intensieve irrigatie landbouw. Er bestaat zowel samenwerking als conflict tussen de veehouders van het Afaarse laagland en de Tigray en Amhara boeren die gewassen verbouwen. Het specifieke academische doel van dit project is om de capaciteit van het ‘Department of Geography and Environmental Sciences’ aan Mekelle University en partnerorganisaties te vergroten (2 PhD en 6 MSc). Het specifieke ontwikkelingsobjectief is om een geïntegreerde geografische studie uit te voeren met betrekking op landgebruik, nederzettingen en landbouwsystemen. Met deze kennis zullen strategieën ontwikkeld worden voor de planning en beheer van land en water.

Meer info hier: https://www.researchgate.net/project/Integrated-study-of-land-and-water-resources-for-sustainable-management-of-the-marginal-grabens-of-the-Rift-Valley-in-northern-EthiopiaOnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • KULeuven

  • Mekelle University

  • VLIR UOS