Strongbow: Milieu en omgevingsveranderingen in Zuid Ethiopië

De uitbreiding van landbouwgronden ten koste van natuurlijke bebossing vormt niet noodzakelijk problemen als het landbouwsysteem duurzaam georganiseerd wordt. Dit is echter niet het geval in de Bench Maji Zone (Zuid Ethiopië), waar grote beboste gebieden gekapt worden voor het verbouwen van granen, zonder conservatiemaatregelen. Door deze ontbossing, de steile hellingsgradiënt en de hoge regenintensiteit worden bodems blootgesteld aan erosie en verarming. Een snelle toename van bodemdegraddatie neemt dus plaats in dit gebied, door de uitbreiding van landbouw en nederzettingen ten koste van natuurlijke bebossing. Daarom is het ook belangrijk om overgebleven bos in het gebied te conserveren door de juiste beheersmaatregelen toe te passen. Het beheren van het bos in het bekken verzekert ook de toevoer van bronwater. Hiervoor is een grondige analyse van landsgebruik- en landsbedekkingsveranderingen, landdegradatie en sediment transport nodig.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • KULeuven

  • VU Amsterdam

  • HOAREC

  • Mizan Tepi University

  • NUFFIC