Openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkelingspatronen

Dit doctoraatsonderzoek, gefinancieerd door het IWT en in samenwerking met Cosmopolis (VUB), analyseert de ontwikkelingsmogelijkheden van openbaar vervoersknooppunten in Vlaanderen. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de bereikbaarheid en diversiteit van functies van deze knopen op basis van het knoop-plaats model. Hieropvolgend worden beleidsperspectieven voorgesteld waarbij compactere en omvangrijkere en/of dichtere dienstverlening wenselijk is.OnderzoeksgroepenMedewerkers