Innovaties in de analyse van tijdsruimtelijke habitatgebruikspatronen van dieren

Dit project tracht om tijdsruimtelijke analyse technieken die vaak gebruikt worden in geografisch onderzoek toe te passen op ecologische data. Meer specifiek is men voornamelijk geinteresseerd in exploratie van tijdsruimtelijke bewegingspatronen in het habitatgebruik van dieren, die door traditionele ecologische analysetechnieken moeilijk worden geïdentificeerd. Als case study beschikt men over een extensieve databank (www.EuroDEER.org) met GPS locaties van honderden reeën (Capreolus capreolus) en edelherten (Cervus Elaphus) van tientallen Europese populaties. Het einddoel van dit project is tevens inzichten te verwerven in de diversiteit aan habitatsgebruikspatronen van deze twee ecologisch waardevolle hertachtigen in Europa.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners