Tracking van bewegende objecten

Vele mensen zijn in het bezit van toestellen die in staat zijn tot draadloze communicatie via Bluetooth of WiFi. Aan de hand van Bluetooth- en WiFi-scanners kan het naburige toestellen zoals smartphones en carkits worden gedetecteerd en kan onderzoek verricht worden naar het verplaatsingsgedrag. Op massa-evenementen, zoals Rock Werchter en de Gentse Feesten, is kennis over bewegingsstromen en druktes een belangrijk element voor crowd-management. WiFi-tracking is hiervoor een ideale methode. Een tweede domein is mobiliteit. WiFi- en Bluetooth-tracking zijn een low-cost alternatief voor nummerplaatherkenning dat wordt gebruikt om reistijden en trajecten van auto's in kaart te brengen en te analyseren. Een andere methode van tracking is actieve tracking van personen door een GPS-tracker of app. Hierdoor krijgen we een gedetailleerd beeld van hoe, wanneer, waarheen … mensen zich verplaatsen. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking (TELIN) en is onderdeel van MOVE (move2.ugent.be). Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen die onderzoek verrichten naar de fysieke activiteit van verscheidene bevolkingsgroepen aan de hand van GPS- en accelerometerdata.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Department of Telecommunications and Information Processing (TELIN)

  • Department of Movement and Sports SciencesWebsites