CREST: impactbeoordeling van overstromingsrisico aan de kust

Meer dan 634 miljoen mensen, of ongeveer 8.7% van de wereldbevolking, leven in kustgebieden die lager liggen dan 10m onder het zeeniveau. Deze zones zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de zeespiegelstijging en een frequenter voorkomen en verhoogde ernst van stormvloeden als gevolg van klimaatverandering. Dit project onderzoekt overstromingsrisico’s langs de kust en de impact van golfoverslag bij extreme stormen op structuren, gebouwen en mensen. Een sociaal - economische impactbeoordelingstool zal worden gecreëerd die dit risico inschat en modelleert en instaat voor het creëren van evacuatieplannen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen (Prof. dr. ir. Jaak Monbaliu)

  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Dr. Dries Van den Eynde)

  • UGent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (Prof. dr. ir. Peter Troch)

  • VUB, Faculteit Ingenieurswetenschappen (Prof. dr. Margaret Chen)

  • Fides Engineering (Koen Trouw)

  • Vlaams Instituut voor de Zee vzw (Prof. dr. Jan Mees, Youri Meesschaut)

  • Vlaamse Overheid (ir.Ellen Maes, Toon Verwaest)

  • International Marine & Dredging Consultants NV (Annelies Bolle)Websites