Wetenschappelijke kaartrealisaties

Wetenschappelijk verantwoorde kaarten worden door de CartoGIS-onderzoeksgroep gerealiseerd ten behoeve van derden op basis van door hen aangeleverde data. Een voorbeeld hiervan is de medewerking aan de samenstelling van Atlas De Boeck. Tijdens het opmaken van dit kaartmateriaal wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de grafische semiologie. Daarnaast spelen ook esthetische aspecten, zoals harmonie en compositie, een belangrijk rol.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners