Indoor landmarks: de studie en implementatie van navigatiehulpmiddelen

Bij het formuleren van route-instructies verwijzen mensen dikwijls naar opvallende elementen langsheen de route (vb. Ga rechts voorbij de kerk, links afslaan aan het grote kruispunt). Deze elementen worden landmarks genoemd en laten de waarnemer toe om zichzelf te lokaliseren en om richtingen te specifiëren. Ze helpen bij het bouwen van een cognitief model van de omgeving, bij het formuleren van route instructies en bij het anticiperen op toekomstige acties. Wetende dat veel mensen moeilijkheden ervaren tijdens het navigeren in gebouwen en denkend aan de verschillende voordelen die deze landmarks bieden, is het vreemd dat zo weinig onderzoek verricht is naar het gebruik van landmarks in gebouwen. Enerzijds ligt de focus van dit onderzoek op het identificeren van landmarks via thinking aloud, eye tracking ... Anderzijds wordt er onderzocht hoe deze krachtige navigatiehulpmiddelen gebruikt kunnen worden in indoor routingalgoritmen en wayfinding applicaties.OnderzoeksgroepenMedewerkers