Tijdruimtelijke analyse bij sportwedstrijden

Dit onderzoek focust op de tijdruimtelijke analyse van bewegende objecten. Verschillende methoden en technieken voor de analyse en interpretatie van bewegingen bij sportwedstrijden worden toegepast. Op deze manier wordt getracht de tekortkomingen van de huidige sportanalyses op te lossen en het toepassingsgebied van de Geografische Informatiewetenschap uit te breiden.OnderzoeksgroepenMedewerkers