iGUESS: bevorderen van GIS-gebruik in onderwijs

Het gebruik en de voordelen van GIS worden vandaag nog te weinig aangeleerd in het onderwijs. Hoewel meer en meer mensen dagelijks gebruik maken van GIS-toepassingen, zoals autonavigatiesystemen en interactieve kaarten op internet. De EU-gefinancierde iGuess- en iGuess2-projecten trachten een lerarenopleiding te ontwikkelen om het gebruik van GIS in het onderwijs te bevorderen. In dit project worden internationale cursussen en cursusmateriaal ontworpen waarin de nadruk ligt op de methodologie, richtlijnen, good practice en oefeningen voor het gebruik van GIS in de klaspraktijk.OnderzoeksgroepenMedewerkersWebsites