NOMOB: Een onderzoekskaart over de mobiliteit van de adel in de Oostenrijkse Nederlanden

De ‘all-in-one’ onderzoekskaart combineert de kennis over het historische landschap met 18de-eeuwse geografische data over transport en mobiliteit. Deze kennis is respectievelijk gebaseerd op een retrogressieve kaartanalyse en kaarten en brieven van de cartograaf Joseph de Ferraris. Nieuwe onderzoeksvragen over transport en mobiliteit van de adel in de Oostenrijkse Nederlanden en over afstand en nabijheid in hun sociale netwerken worden daarbij belicht.OnderzoeksgroepenMedewerkers