Gent-Lille geomorfologische onderzoek: de hydrogeomorfologie van het bekken van de Aa.

Het GeLiGeo project is een samenwerking tussen de Fysische Geografie van Gent Universiteit en de UFR de Géographie et Aménagement van Lille Universiteit (Frankrijk). De vallei van de Aa werd geselecteerd als studiegebied voor het bestuderen van de impact van landbeheer en klimaatsverandering op oppervlakkige afstroom en erosiedynamiek op een schaal van kleine (efemere) ravijnen. Een collaboratie is opgesteld tussen lokale autoriteiten, private en publieke entiteiten en gemeenschappen. In het bijzonder met SmageAa, een lokaal initiatief dat de implementatie van erosiecontrole structuren ondersteunt in de vallei van de Aa. Onderzoeksmethoden omvatten het gebruik van een UAV voor het karteren en kwantificeren van de geulen en hun bekkens, automatische oppervlakkige afstroom en sediment staalnamen voor de kwantificatie van oppervlakkige afstroom en sediment budget, enz.. Veldwerk campagnes werden tussen 2013 en 2016 uitgevoerd en het project werd opgevolgd door FASCINation.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • prof. dr. Pierre-Gil Salvador (UFR de Géographie et Aménagement, Université Lille I)

  • SmageAa