De hydrogeomorfologische impact van snelle landgebruikveranderingen in het agrarisch westelijk Shoa, door de nabijheid van de stad Addis Ababa (Ethiopia).

Addis Ababa is één van de grootste steden in Afrika ten zuiden van de Sahara, die zowel sterk groeit in populatie als in economische activiteit. Om de stedelijke vraag te blijven beantwoorden, heeft het hinterland van West-Shoa (45km van Addis Ababa) een snelle en vaak enorme landgebruikverandering ondergaan in de laatste tientallen jaren. Vooral Eucalyptus is in grote getale geïntroduceerd en zijn sterk aanwezig in 20-60% van de bekkens. Het doel van dit VLIR Zuidinitiatief is dan ook om de dynamiek in landgebruik te begrijpen in het agrarisch hinterland van Addis Ababa, en om de impact hiervan op de hydrogeomorfologie in de kleine heuvelachtige bekkens te kwantificeren. Hierdoor zal ook de onderzoekscapaciteit en reikwijdte van de vakgroep ‘Natural Resources Management’ aan Universiteit Ambo versterkt worden.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • prof. dr. Jean Poesen (Department of Earth and Environmental Sciences, K.U.Leuven)

  • Habenom Haileselassie (Department of Natural Resources Management, Ambo University)

  • VLIR UOS