Afbakenen grensoverschrijdende landschapseenheden

De Frans-Belgische grens doorsnijdt een veelheid van landschappen. Aan beide zijden van de grens zijn op verschillende schaalniveaus landschapseenheden afgebakend, deze vallen wel ongeveer samen maar hebben verschillende namen. Geen enkel grensoverschrijdend onderzoek richtte zich voorlopig op de landschappen over de grens heen. Dit project focust op de regio zuid West-Vlaanderen en Noord Frankrijk. Het doel van het project is het afbakenen van grensoverschrijdende landschapseenheden op de verschillende niveaus. Deze verschillende schaalniveaus zijn een macro en microschaal, de eerste werkt op basis van fysisch-geografische landschapskenmerken (geologische opbouw, topografie, bodemkenmerken) terwijl op het tweede schaalniveau gewerkt wordt met landschappelijke kenmerken (cultuur historisch, visueel-ruimtelijk en perceptie). Na de afbakening van de grensoverschrijdende eenheden wil de provincie West-Vlaanderen op basis van bestaand onderzoek en literatuur het ontstaan van deeen landschapseenheid verder uitschrijven aan de hand van een landschapsbiografie. Op het einde van dit project moet het ontstaan van het landschap aan beide zijden van de grens beter leesbaar, omschreven en geduid zijn. Het eindproduct bestaat erin dat het thema naar een breed publiek ontsloten kan worden.OnderzoeksgroepenMedewerkers