Tijdruimtelijke bereikbaarheidsanalyse

Aangezien traditionele bereikbaarheidsanalyses persoonlijke en temporele restricties niet in rekening brengen, zijn meer dynamische analysemethodes een noodzaak. Geografische informatiesystemen (GIS) beantwoorden deze vraag door complexe ruimtelijke bevragingen mogelijk te maken. Dit onderzoek is bijgevolg gericht op de uitwerking van een geautomatiseerde en modelmatige bereikbaarheidsanalyse met behulp van Python-programmatie in een GIS. De temporele component speelt hierbij een prominente rol. Het onderwerp behoort tot het domein van de ruimtelijke inrichting met een sterke focus op sociale (on)gelijkheid en transportarmoede. Momenteel werd het topic al vertaald naar een theoretisch georiƫnteerde case over de bereikbaarheid van kinderdagverblijven in Oost-Vlaanderen op basis van de woon-werkverplaatsingen (project Kind & Gezin). Een tweede, meer praktische toepassing was gericht op het aanduiden van vervoersarmoede in Vlaanderen op basis van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in de ruimte en de tijd (project De Lijn). In de toekomst zal de studie deze bereikbaarheidsanalyses verder verfijnen door steeds meer individuele en temporele elementen op te nemen. Daarbij wordt gestreefd naar de implementatie in praktische cases.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Prof. dr. Greta Deruyter (Department of Industrial Technology and Construction, UGent) (co-promotor)