GeoMobiel

GeoMobiel voorziet lesmateriaal rond geomatica voor leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs. Op die manier krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden en toepassingen van geografie en geomatica in de bedrijfswereld. Het project wil jongeren warm maken voor technische knelpuntberoepen als landmeter, cartograaf, GIS-expert en geo-ICT'er. Geografen en geomatici van UGent, VUB en KU Leuven hebben een uitgebreid lessenpakket ontwikkeld. Het project richt zich tot leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs die gekozen hebben voor een richting met een brede wiskundige, wetenschappelijke of IT-basis. Ook de leerkrachten worden actief betrokken. Er zijn vier modules van elk twee lesuren: Fotogrammetrie: hoe bereken ik de hoogte van een gebouw aan de hand van twee luchtfoto's?; GIS & geomarketing: aan de slag als locatiespotter; Topografie en GPS: landmeter voor een halve dag; Teledetectie: Hoe groen is de stad Brussel?. De activiteiten dragen bij aan de onderzoekscompetenties die leerlingen in het secundair onderwijs moeten verwerven.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • VUB

  • KU Leuven

  • AGIV

  • AgoriaWebsites