Landschapsperceptie, landschapsbeleving, landschap en gezondheid

Het doctoraatsonderzoek (afgewerkt in 2016) van Lien Dupont was gericht op het gebruik van eye tracking in het onderzoek naar landschapsperceptie en had als doel te analyseren hoe mensen landschappen observeren. Hiervoor voerde zij experimenten uit met behulp van een statische RED-eye tracker van SMI (Senso Motoric Instruments), waarbij gebruik gemaakt werd van standaard en panoramische landschapsfotoĆ­s. Tijdens de experimenten werden de oogbewegingen en fixaties van de waarnemers geregistreerd waardoor het mogelijk werd het volledige kijkpatroon te reconstrueren. Zo kon bijvoorbeeld nagegaan worden welke elementen in een landschap de aandacht trekken en hoe lang hierop gefixeerd werd. In het onderzoek werden onder meer verschillende landschapstypes (open vs gesloten, ruraal vs urbaan enz.) en verschillende groepen waarnemers (landschapsexperten vs non-experten) getest. De data werd statistisch verwerkt om na te gaan of de diverse landschapstypes op een verschillende manier geobserveerd werden en of het kijkpatroon afhankelijk was van de achtergrond van de waarnemer. De resultaten werden gevisualiseerd door middel van heat maps en andere visualisatie-tools. Dit onderzoek verschafte resultaten die bruikbaar zijn in het domein van landschappelijke evaluatie en landschapsplanning en -ontwikkeling. De output was onder andere bruikbaar bij het bepalen van de visuele impact van nieuwe constructies.

Momenteel zet Lien haar onderzoek verder als post-doc onderzoeker. Onderwerpen omvatten landschapsperceptie, landschapsbeleving, landschap en (mentale) gezondheid, en meer. Gebruikte methoden zijn eye-tracking, foto-enquetes, interviews, statistische analyses etc.

Links naar websites voor meer informatie: http://hdl.handle.net/1854/LU-8200154 (UGent only)OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • FWO