Getijdenmetingen op open zee

Het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening, dienst Kust (MDK) is verantwoordelijk voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Andere belangrijke doelstellingen van deze organisatie zijn kustbescherming en duurzaam beheer van de kust. De samenwerking tussen MDK en de 3DDA onderzoeksgroep betreft de ontwikkeling van algoritmes voor GNSS metingen vanop een boei in de Noordzee. Deze metingen laten getijdenmetingen toe op open zee, en vereisen de hoogst mogelijke nauwkeurigheid in een beperkte tijd. De procedures voor de verbetering en de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens zijn onmisbaar. Dit project heeft als doel om een oplossing voor deze uitdagingen te vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van open-source software en geavanceerde statistische en wiskundige hulpmiddelen. Metingen met behulp van andere sensoren die de windsnelheid, temperatuur, druk, golfhoogtes,... opmeten, zijn ook opgenomen in de analyses.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening, dienst Kust (Ir. Hans Poppe)