SeArch

Het SeArch – Archeologisch erfgoed in de Noordzee - Project wil een efficiënte evaluatiemethodologie en de benadering van een duurzaam beheer en wettelijk kader in België ontwikkelen. Het project is innovatief en multidisciplinair en heeft twee duidelijke doelen. Het eerste doel is de ontwikkeling van een snelle en kwaliteitsvolle surveymethodologie voor het inschatten van het archeologisch potentieel van gebieden op zee en in de kustzone die mogelijk door werken worden geaffecteerd. Het tweede doel is de voorbereiding van een duidelijk beleid en een goede wettelijke omkadering van het marien archeologisch erfgoed, zonder afbreuk te doen aan de aangewezen economische exploitatie op zee. Voor meer informatie: http://www.sea-arch.be/nlOnderzoeksgroepenMedewerkersPartnersWebsites