Mexicaanse Mayatempels in 3D

Vier succesvolle veldcampagnes (Calakmul in 2010, Edzna in 2013, 2016, 2018) zijn in Mexico reeds ondernomen door de vakgroep om Mayatempels in 3D te modeleren. Op de sites van Calakmul en Edza werden de archeologische structuren gefotografeerd vanuit verschillende hoeken en werden bijkomende topografische metingen en GNSS-observaties uitgevoerd. De resulterende 3D-modellen zijn zeer nauwkeurig en kunnen het Mexicaanse Anthropologische Instituur (INAH) helpen in het beheer van dit erfgoed. Door de talrijke veldcampagnes op de site van Edzna beschikt de vakgroep reeds over tijdsreeksen van metingen waardoor vervormingen en erosie kan vastgelegd worden. Daarenboven wordt ook gebruik gemaakt van nabij en thermaal-infrarood sensoren in de zoektocht naar begraven tempels en hydrografische structuren. Al deze verschillende sensoren kunnen bevestigd worden aan een UAV of drone, die geprogrammeerd wordt om een vast traject af te leggen boven de bossen. De resultaten van deze veldcampagnes worden telkens gerapporteerd aan de lokale archeologen van het Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (campagne Calakmul & Edzna)

  • UNESCO (campagne Calakmul)

  • Université de Liège (campagne Calakmul)

  • GIM (campagne Calakmul)

  • BELSPO (campagne Calakmul)Websites