Geometrisch modelleren voor 3D archeologisch GIS

Dit onderzoek focust op de mogelijkheden van 3D-modellen voor toepassingen in de archeologie en het cultureel erfgoed. Deze 3D-modellen worden opgebouwd met behulp van nauwkeurige acquisitietechnieken zoals fotomodellering, waarbij eventueel platformen voor luchtopname worden ingezet (bv. unmanned aerial vehicles, heliumballonnen). Na georeferentie van de modellen, kunnen zij worden ingezet voor verschillende doeleinden: het monitoren van archeologische sites, het opbouwen van een 3D-inventaris van het aanwezige cultureel erfgoed, enz. In dit opzicht zou de ontwikkeling van een 3D (en eventueel 4D) GIS met uitegebreide bevragingsmogelijkheden een enorme meerwaarde betekenen. Dit onderzoek bestudeert de geschiktheid van geometrisch modellen voor hun implementatie in een 3D archeologisch GIS.OnderzoeksgroepenMedewerkersWebsites