Risicoanalyse in de Caraïben

In dit onderzoek wordt de kwetsbaarheid van Small Island Developing States (SIDS) nagegaan. Dit zijn ontwikkelingslanden die extreem gevoelig zijn voor natuurrampen. Een geschikte risicobeoordeling is nodig om de schade van deze rampen zo accuraat mogelijk in te schatten en beleidsmakers te helpen bij het bepalen van de nodige maatregelen om de socio-economische kost van deze evenementen te beperken. Om deze schade realistisch in te kunnen schatten, moeten de gevolgen van elk type natuurramp gekwantificeerd en gecombineerd worden met behulp van een multi-hazard risicobeoordeling. Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een generisch model dat bruikbaar is voor alle landen binnen de SIDS. In een eerste stap wordt een overstromingsrisicomodel voor Jamaica opgesteld met behulp van een GIS, gebaseerd op het reeds bestaande Vlaamse risicomodel LATIS. De principes van deze tool worden gebruikt om een aangepaste versie te ontwikkelen voor het eiland. Nadat het overstromingsmodel aangepast is en op punt staat, zullen deze technieken ook toegepast worden op andere types natuurrampen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Prof. dr. Greta Deruyter (Department of Industrial Technology and Construction, UGent) (co-promotor)

  • UNESCO

  • BelspoWebsites