ONDERZOEK BINNEN DE VAKGROEP
  • Overzicht
 
 
 
 
 

Onze opleidingen


Bachelor in de
Geografie en Geomatica

Master in de
Geografie en Geomatica

Postgraduaat
Hydrografie B

Bachelor in de Geografie en Geomatica

In de opleiding Bachelor in de Geografie en Geomatica zal je je verdiepen in de verschillende domeinen van geografie en geomatica. Naast de algemeen wetenschappelijke vakken, schenkt pakket geografie vooral aandacht aan de sociale-economische geografie, landschapskunde en fysische geografie.

De vakken van de geomatica leggen de klemtoon op opmeten van terreinen en ruimtelijke fenomenen, het voorstellen van ruimtelijke gegevens op kaarten en het juridische aspect van vastgoed.

Je leert theorieën en methoden om ruimtelijke gegevens te verzamelen, te analyseren en voor te stellen. Deze theoretische kennis wordt uitgebreid in de praktijk gebracht via zowel meetcampagnes, digitale verwerking als wetenschappelijke rapportering.

Je leert in je opleiding niet enkel hun theoretische en methodologische aspecten, maar ook zelf ruimtelijk gerelateerde problemen te analyseren en op te lossen. In de opleiding zal je ook kennismaken met het technologische aspect, deelnemen aan excursies en zelfstandig onderzoek uitvoeren.

Masteropleidingen

De masteropleidingen beogen een uitdieping van de theoretische en methodologische kennis over geografie en geomatica. Daarnaast leren deze opleidingen je meer complexe onderzoeken te voeren en op wetenschappelijke wijze te denken. Deze opleidingen steunen op het lopende onderzoek van de vakgroep.

  • sociale en economische geografie
  • landschapskunde
  • fysische geografie
  • cartografie en GIS
  • 3D-data-acquisitie

Postgraduaat Hydrografie B

De Universiteit Gent organiseert samen met het Intitute for Hydrography van de Hogere Zeevaartschool (HZS) de Engelstalige opleiding Postgraduate Hydrography B. Deze, in België unieke, opleiding is bedoeld voor personen zonder specifieke hydrografische voorkennis.

In het postgraduaat Hydrografie B wordt gestreefd naar een praktisch inzicht in de hydrografie. Verder wordt het uitvoeren van de brede waaier aan taken die bij hydrografie aan bod komt aan de studenten bijgebracht. Hierdoor sluit de opleiding aan bij de vereisten die gesteld worden door de hydrografische sector.

Het Hydrography B programma werd door de IHO geaccrediteerd op de 36e jaarlijkse meeting van de International Board on Standards and Competences (IBSC) in Lissabon, Portugal. Hierdoor is de kandidaat, na het slagen voor het programma, gekwalificeerd als Hydrographic Surveyor - level B.