Kunbo Shi verdedigde met succes zijn doctoraat

(03-05-2022)

Op 20 april 2022 verdedigde Kunbo Shi met succes zijn doctoraat "Online purchases, travel behavior, and the built environment: A focus of tangible goods and intangible services". Hij behaalde de graad van Doctor in de Wetenschappen: Geografie (UGent). Promotor was professor Frank Witlox (Vakgroep Geografie, Universiteit Gent). Kunbo's doctoraat heeft als doel na te gaan hoe online aankopen verplaatsingen beïnvloeden en wat daarbij de rol van de bebouwde omgeving is. De resultaten tonen aan dat e-shoppen voor tastbare goederen (bv. kleren, elektronica) de neiging heeft om winkelverplaatsingen te vervangen. Het vervangingseffect is echter bescheiden voor autobezitters. Ondertussen tonen de bevindingen aan dat het online kopen van immateriële diensten (bv. uit eten gaan, kappersdiensten) consumenten kan aanmoedigen om vaker en zich verder te verplaatsen, waardoor het gebruik van gemotoriseerde modi toeneemt. Verder bevestigt het proefschrift dat elementen uit de bebouwde omgeving een rol spelen bij online aankopen. Daarom kan het implementeren van bebouwde omgeving interventies om online aankoopgedrag te managen nuttig zijn om de negatieve effecten van online aankopen op transportsystemen te beperken.