Hussain Saleh verdedigde succesvol zijn doctoraat

(28-11-2017)

Op 22 november 2017 heeft Hussain Saleh zijn PhD in, de ingenieurswetenschappen succesvol verdedigd. De titel van zijn proefschrift luidde “Rampenbeheer en relaties tussen milieu-, regionale en ruimtelijke planning in Syrië”. De promotoren van Ugent waren Prof. Philippe De Maeyer en Em. Prof. Georges Allaert.