President van de Chinese Academy of Sciences bezoekt UGent

(13-09-2016)

Op vrijdag 9 september heft Bai Chunli, de presidents van de Chinese Academy of Sciences, onze vakgroep en universiteit bezocht. Gedurende zijn bezoek is een naambord van het Joint Laboratory for Geo-information onthuld. Het Sino-Belgische Joint Laboratory for Geo-information werd opgericht in mei 2016 tussen de Universiteit Gent en het Xinjiang Institute of Ecology and Geography (XIEG). Uitwisselingen tussen academici, doctoraats- en masterstudenten vinden plaatsin het kader van dit joint lab en de eerder gesloten samenwerkingsakkoorden (2007, 2012). Daarnaast bracht Zijne excellentie prof. dr. Chunli ook een bezoek aan labo's van de vakgroep Vastestofwetenschappen, vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie en het Instituut voor Plantenbiotechnologie.