Verdediging van een Joint Doctoraat aan het Xinyiang Instituut voor Ecologie en Geografie in China

(30-05-2016)

Fang Gonghuan heeft succesvol haar doctoraat verdedigd over “De impact van klimaatsvariabiliteit op hydrologische processses in het bekken van de Kaidu rivier (China)” en is zo de eerste die geniet van de de samenwerking in geo-informatie tussen het Xinyang Instituut voor Ecologie en Geografie (CAS) en de Vakgroep Geografie (UGent). Promotoren zijn Prof. dr. J. Yang, prof. dr. Y. Chen en Prof. dr. Ph. De Maeyer.