Vakgroep Geografie als mede-organisator van het congres 'Open Ruimte, Open Blik'

(03-02-2016)

Open ruimte is veel meer dan het restje dat overblijft als we de ruimte gepland en bebouwd hebben. De schaarse open ruimte die Vlaanderen rijk is, moet oplossingen bieden voor tal van prangende kwesties die op ons afkomen: waterbeheer als antwoord op hevige regenbuien of langdurige periodes van droogte, productie van hernieuwbare energie als alternatief voor fossiele brandstoffen, een gezonde voedselproductie als antwoord op de alsmaar groeiende bevolking. De open ruimte is van cruciaal belang en moet offensief ingezet worden. Dit betekent dat de open ruimte bepaalt hoe de rest van de ruimte kwalitatief kan worden ontwikkeld - en niet omgekeerd. Het congres wil op een originele manier de kracht en het belang van open ruimte in de verf zetten en de sleutelrol van de ruimtelijk planner benadrukken. (bron: www.vrp.be)