ONDERZOEK BINNEN DE VAKGROEP
  • Overzicht
 
 
 
 
 

— Aan het werk —

Een brede waaier van domeinen bieden jobs voor geografen en geomatici. De toenemende bewustwording van de klimaatproblematiek en duurzame ontwikkeling brengen heel wat afgestudeerden naar jobs in het domein van milieu en ruimtelijke planning. Door het groeiende gebruik van ruimtelijke gegevens biedt ook de technologiesector toenemende tewerkstelling voor afgestudeerden.


energiesector
wetenschappelijk onderzoek
bodemsanering
milieu-effectenrapportering
stedenbouw en ruimtelijke planning
stadsvernieuwing
erfgoedzorg
landschapszorg
mobiliteit
openbare werken
leefmilieu
onderwijs: secundair or hoger
ontwikkelingssamenwerking
internationale organisaties
toerisme
informaticasector
GIS-beheer
beheer ruimtelijke informatie
baggersector
zelfstandig 'landmeter-expert'