Dr. Karen De Coene

Email
Karen.DeCoene@UGent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 47 86
Lokaal
40.08.120.029
Categorie
Voormalig medewerker

Bio

Karen De Coene is postdoctoraal onderzoeker. Haar onderzoek behelst de historische cartografie van de middeleeuwen tot de 18de eeuw met aandacht voor historische netwerkanalyse, mobiliteit en transport. Haar huidige project "NOMOB. A Research Map on Noblemen's Mobility in the Austrian Netherlands" behandelt de cartograaf Joseph de Ferraris (1726-1814).

Links