ONDERZOEK BINNEN DE VAKGROEP
  • Overzicht
 
 
 
 
 

Fysische Geografie

De onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Universiteit Gent focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving.

Onderzoek spitst zich voornamelijk toe op hydrogeomorfologische processen en hun relatie met landgebruik, landbeheer en klimaatvariabiliteit, en dit op schaalniveaus gaande van kleine bekkens (50-150 ha) tot grote rivierbekkens (Bovenloop van de Blauwe Nijl).

Dynamieken op lange termijn (Late Holoceen), medium termijn (<200 jaar) en actuele processen worden bestudeerd gebruik makende van verschillende onderzoekstechnieken:

geomorfologisch karteren SfM-modelleren hydrogeomorfologisch modelleren oppervlakkige afstroom en sedimentlading permafrost

Bijkomend is de onderzoeksgroep ook betrokken bij geoarcheologisch onderzoek in Egypte, Iran en het Paaseiland, in de studie van permafrost in het Russiche Altai gebergte en in ontwikkelingsprojecten in Ethiopië.

PUBLICATIES

Recente publicaties

Frankl, Deckers, Moulaert, Van Damme, Haile, Poesen, Nyssen (2016) — Integrated solutions for combating gully erosion in areas prone to soil piping: innovations from the drylands of Northern Ethiopia.
[LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT]

Nyssen, Van Nieuland, Vandenberghe, Juilleret, Terhorst (2016) — Grèzes litées and their genesis: the site of Enscherange in the Rhenish-Ardennes Massif as a case study.
[ERDE]

Lannoeye, Stal, Dinssa, Zenebe, Nyssen, Frankl (2016) — The use of SfM-photogrammetry to quantify and understand gully degradation at the temporal scale of rainfall events: an example from the Ethiopian drylands.
[PHYSICAL GEOGRAPHY]